«Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2018» Πρόγραμμα για παιδιά 6-12 ετών

Ο Δήμος Κέρκυρας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και γενικότερα για την ενίσχυση οικογενειών ευπαθών ομάδων, δίνοντας την ευκαιρία του παραθερισμού των παιδιών τους, θα υλοποιήσει το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2018» στα πλαίσια εναλλακτικής δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του Δήμου Κέρκυρας από 25 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου […]

Ο Δήμος Κέρκυρας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και γενικότερα για την ενίσχυση οικογενειών ευπαθών ομάδων, δίνοντας την ευκαιρία του παραθερισμού των παιδιών τους, θα υλοποιήσει το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2018» στα πλαίσια εναλλακτικής δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του Δήμου Κέρκυρας από 25 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2018.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και στοχεύει στην κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία των παιδιών, με τη συμμετοχή τους σε αθλητικές και αισθητικής αγωγής δραστηριότητες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Δήμο)
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή λογαριασμό ΔΕΚΟ
4. Ιατρική βεβαίωση παιδιού
5. Τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας (φορ. Έτους 2017)
6. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας γονέων
7. Φωτοτυπία της ταυτότητας του Κηδεμόνα
8. Λοιπές βεβαιώσεις κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές κλπ.)

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Παλαιό Δημαρχείο (Πλατ.Μιχ.Θεοτόκη), στο ισόγειο, καθημερινά μέχρι τις 20 Ιουλίου 2018 από τις 9:00-14:00.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26610 38320.
Σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή των παιδιών θα γίνει από Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με
απόφαση Δημάρχου.