Διαταραχή Κεντρικής Ακουστικής Επεξεργασίας. Τί μπορεί να συμβαίνει όταν ένα παιδί ακούει αλλά δεν κατανοεί.

Ως Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) ορίζουμε την αδυναμία που έχει ένα άτομο να διαφοροποιήσει, να αναγνωρίσει και να κατανόησει τους ήχους του περιβάλλοντος ή την ομιλία. Στην πλειοψηφία τους τα άτομα με διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας παρουσιάζουν  φυσιολογική ικανότητα ακοής, δεν έχουν δηλαδή βαρηκοία, απώλεια ακοής ή κάποια άλλη ακουστική βλάβη. Με άλλα λόγια, μπορούν να […]

Ως Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) ορίζουμε την αδυναμία που έχει ένα άτομο να διαφοροποιήσει, να αναγνωρίσει και να κατανόησει τους ήχους του περιβάλλοντος ή την ομιλία. Στην πλειοψηφία τους τα άτομα με διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας παρουσιάζουν  φυσιολογική ικανότητα ακοής, δεν έχουν δηλαδή βαρηκοία, απώλεια ακοής ή κάποια άλλη ακουστική βλάβη. Με άλλα λόγια, μπορούν να ακούσουν αλλά δεν μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν.

Σε είναι τα αίτια της εμφάνισης της διαταραχής ακουστικής επεξεργασίας;

Μπορεί να οφείλεται σε νευρολογικά αίτια, σε γενετικά ή να συνυπάρχει μαζί με  άλλες αναπτυξιακές διαταραχές όπως είναι η διαταραχή ελλειματικής προσοχής (δεπυ), ο αυτισμός, η ειδική γλωσσική διαταραχή ή η δυσλεξία.

Ποιά είναι τα σημάδια που καταδεικνύουν την ύπαρξη διαταραχής ακουστικής επεξεργασίας;

Δημιουργούνται υποψίες για ΔΑΕ όταν παρατηρούνται τα ακόλουθα κλινικά σημεία:

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

 • Γλωσσικές δυσλειτουργίες, όπως είναι η καθυστέρηση στην γλωσσική ανάπτυξη και το μειωμένο εκφραστικό λεξιλόγιο
 • Δυσκολίες στην ακουστική αντίληψη, όπως είναι η μειωμένη προσωδία (ρυθμός, τόνος και επιτονισμός) και η δυσκολία ενός παιδιού στην συμμετοχή ενός τραγουδιού
 • Φωνολογικές διαταραχές, δηλαδή δυσκολίες στο να αντιληφθεί το παιδί ότι οι προτάσεις και οι λέξεις αποτελούνται και συνθέτονται απο μικρότερες μονάδες, οι οποίες είναι τα γράμματα. Επίσης, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της «ανώριμης» αντικατάστασης φθόγγων που μοιάζουν όπως είναι για παράδειγμα η αντικατάσταση του /φ/ με το /θ/ ή του /δ/ με του /β/
 • Εύκολη κόπωση του παιδιού όταν καλείται να συγκεντρωθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η αφήγηση ενός παραμυθιού παραδείγματος χάριν
 • Διασπάση προσοχής
 • Δυσκολία στην κατάκτηση σημαντικών πληροφοριών και στην αναδιήγηση παραμυθιών
 • Δυσκολία να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης
 • Δυσκολία στην εκτέλεση εντολών
 • Δυσκολία στην συγκέντρωση και στην επικοινωνία ειδικά σε περιβάλλοντα με πολλαπλά ακουστικά ερεθίσματα (π.χ παιδότοπος, σχολείο)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

 • Δυσανοχή σε περιβάλλον με θόρυβο
 • Καθυστερημένη ανταπόκριση σε εντολές
 • Δεν «ελέγχεται» από το παιδί η απάντηση που δίνεται με αποτέλεσμα να μην αυτοδιορθώνεται
 • Δυσκολία αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων, ιδιαίτερα αν πρόκειται για μεγάλο όγκο πληροφοριών συσσωρευμένα
 • Δυσκολίες στην φωνολογική ενημερότητα
 • Δυσκολίες χωροχρονικού προσανατολισμού
 • Φτωχός περιγραφικός λόγος
 • Διάσπαση προσοχής
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Το παιδί μπορεί να μην θέλει να μιλάει στο τηλέφωνο ή σε περιβάλλον με θόρυβο
 • Μη ενεργή συμμετοχή στην ώρα του μαθήματος
 • Χαμηλή αλληλεπίδραση με συνομιλήκους του

Σε κάθε περίπτωση που αντιληφθείτε κάποια απο τα παραπάνω στοιχεία στο παιδί σας, καλό θα ήταν να απευθύνθειτε σε  ωτορινολαρυγγολόγο ή και σε παιδίατρο προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και το παιδί να μπει σε πρόγραμμα θεραπείας σε συνεργασία με λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

 • Βασιλική Ηλιάδου(2015). Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή/και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, Εκδόσεις: Mέθεξις

 

Κωνστάντη Σπ. Αναστασία

Λογοθεραπεύτρια

Τηλ επικοινωνίας:2661043003,6987247127

Διεύθυνση:Σπύρου Γαρδικιώτη 13 (πλησίον εκκλησίας Αγίου Γεωργίου)