Αυτισμός και Λογοθεραπεία

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης “CPLOL) ως Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία, καθώς και στην ανάδειξη του έργου των επιστημόνων του κλάδου της λογοθεραπείας. Θέμα της φετινής […]
Η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Λογοπεδικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης “CPLOL) ως Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας, με στόχο την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ανάγκες και τα δικαιώματα
των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία, καθώς και στην
ανάδειξη του έργου των επιστημόνων του κλάδου της λογοθεραπείας.
Θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Λογοθεραπείας “2019): «Οι διαταραχές του
αυτιστικού Φάσματος».
Ο αυτισμός σήμερα αναφέρεται σε ένα Φάσμα διαταραχών (Διαταραχή του
Αυτιστικού Φάσματος-ΔΑΦ), οι οποίες παρουσιάζουν ετερογένεια μεταξύ τους, έχουν ωστόσο κοινή βάση. Οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στην ένταση των
συμπτωμάτων και στη λειτουργικότητα του ατόμου.
Τα αίτια του αυτισμού δε μπορούν να αποσαφηνιστούν με σιγουριά μέχρι σήμερα,
διότι δε μπορεί να γίνει ούτε προγεννητικός έλεγχος, ούτε προγεννητική
συμβουλευτική. Η άποψη που επικρατεί είναι ότι ο αυτισμός είναι μια διαταραχή
οργανικής αιτιολογίας και μάλιστα πολυπαραγοντικής “Κάκουρος και Μανιαδάκη ,
2004) . Πολύ συχνά ακούγεται η άποψη ότι γονιδιακοί και περιβαλλοντικοί
παράγοντες μπορεί να δρουν συνδυαστικά, με αποτέλεσα να αυξάνουν την
πιθανότητα εμφάνισης της διαταραχής.
Επικοινωνιακές Δεξιότητες
Η δυσκολία ενός παιδιού να αναπτύξει γλωσσικές δεξιότητες είναι συνήθως το πρώτο
σημάδι που ανησυχεί τους γονείς . Η διαταραγμένη επικοινωνία επηρεάζει και τις
λεκτικές και τις μη-λεκτικές δεξιότητες. Μπορεί να ποικίλει από μια πλήρη απουσία
λεκτικής έκφρασης έως την χρήση μοτίβων ομιλίας και γλώσσας “ηχολαλία) . Ακόμη

και εάν ένα παιδί αναπτύσσει γραμματικά σωστή γλώσσα και ομιλία, μπορεί να μην

είναι ικανό να διατηρήσει μια συνομιλία που να βγάζει νόημα. Συνολικά είναι
αποδεκτό πως η παρακολούθηση θεραπειών “Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική
Αγωγή) στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης επιδρά θετικά και επιφέρει βελτίωση
στη ζωή του ατόμου. Ως πρώιμη παρέμβαση ορίζεται το διάστημα μεταξύ δυο έως
πέντε ετών.
Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή
Ο λογοθεραπευτής μπορεί να αξιολογήσει τις επικοινωνιακές “λεκτικές ή μη
λεκτικές) δεξιότητες του παιδιού και να οργανώσει ένα σχέδιο παρέμβασης. Η
συστηματική παρακολούθηση του παιδιού καθώς και η ενεργή συμμετοχή των
γονέων στη διαδικασία, εντός και εκτός θεραπευτικού πλαισίου, μπορούν να
αλλάξουν το επικοινωνιακό προφίλ του. Αρχικά,ο λογοθεραπευτής εντοπίζει τα
δυνατά σημεία καθώς και τις προτιμήσεις του θεραπευόμενου και σιγά σιγά χτίζει
μαζί του θεραπευτική σχέση. Η τελευταία αποτελεί τον πυλώνα της θεραπείας, διότι
συχνά άτομα με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος χρειάζονται αρκετό χρόνο
ώστε να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον, καθώς και να εμπιστευτούν τον
θεραπευτή. Η ανάγκη τους ωστόσο για επικοινωνία και αλληλεπίδραση είναι η
κινητήριος δύναμη της θεραπείας. Ένα παιδί που φαινομενικά έχει κλειστεί στον
εαυτό του, έχει ανάγκη για επικοινωνία. Η επικοινωνία αυτή διαφέρει από τη δική
μας. Στόχος μας είναι να καταφέρει το παιδί να φτάσει στο καλύτερο δυνατό σημείο,
να προσαρμοστεί δηλαδή στη δική μας μορφή επικοινωνίας. Είναι ανάγκη, ωστόσο,
να προσαρμοστούμε και ΄μεις στον δικό του τρόπο επικοινωνίας, να το αποδεχτούμε.
Γράφει:
Άννα Γιακαμόζη Λογοθεραπεύτρια
Δ/νση: Εθνική Λευκίμμης 28, Βρυώνη, Κέρκυρα
Tηλέφωνο: 6988098660, 2661550305