Οι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς

Με πρόταση τους οι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν να ενταχθούν στα voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑγια την επόμενη χρονιά, 2019-2020, και μάλιστα εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α) το αν και κατά πόσο το αίτημά τους γίνει αποδεκτό σίγουρα θα φέρει τα πάνω κάτω στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. Όπως τονίζεται και στην […]

Με πρόταση τους οι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν να ενταχθούν στα voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑγια την επόμενη χρονιά, 2019-2020, και μάλιστα εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α) το αν και κατά πόσο το αίτημά τους γίνει αποδεκτό σίγουρα θα φέρει τα πάνω κάτω στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.

Όπως τονίζεται και στην πρόταση που κατέθεσε η Συσπείρωση Εργαζομένων στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Ελλάδας ζητούν να  συμμετέχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και καλύπτει τα τροφεία των παιδικών σταθμών για τα παιδιά των εργαζομένων μέχρι τώρα μόνο στον ιδιωτικό τομέα.

Tι αναφέρουν στην πρότασή τους οι δημόσιοι υπάλληλοι

Εν αναμονή της έκδοσης της Κ.Υ.Α. για το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι ο αποκλεισμός των υπαλλήλων του Δημοσίου, από τους ωφελούμενους της δράσης, είναι άδικος, αδικαιολόγητος και να απαιτήσουμε σε κάθε περίπτωση να σταματήσει να αναπαράγεται κάθε χρόνο (η σχετική ΚΥΑ για την περίοδο 2018-2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2128Β/2018).

Το σύνολο των εργαζομένων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ισότιμους όρους και να διευκολύνεται ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στους «απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και παιδικής προστασίας» και να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε «παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία».

Θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, όπως αντίστοιχα και του ιδιωτικού τομέα, έγιναν αποδέκτες των βάρβαρων πολιτικών λιτότητας, με ληστρική αύξηση της φορολογίας και με μείωση – εξαέρωση των εισοδημάτων τους.

Θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι οι ελάχιστοι δημόσιοι φορείς που διαθέτουν βρεφονηπιακούς σταθμούς για τους υπαλλήλους τους (όπως η Βουλή και ορισμένα Υπουργεία) αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.

Θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι οι θέσεις στους δημόσιους – δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είναι ελάχιστες και στις περισσότερες περιπτώσεις τα «τροφεία» είναι απαγορευτικά.

Θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι το δημογραφικό πρόβλημα (που ενδεχομένως είναι και μη αναστρέψιμο) αντιμετωπίζεται με πολιτικές στήριξης και παροχές καθολικής βρεφονηπιακής φροντίδας στο σύνολο των εργαζομένων και όχι με ευχές και διαπιστώσεις.

Προτείνουμε τη λήψη σχετικής απόφασης ώστε να ζητηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών) στην νέα Κ.Υ.Α που θα αφορά τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020 να μην περιέχονται αποκλεισμοί για κανένα εργαζόμενο και να αυξηθούν οι πιστώσεις της συγκεκριμένης πράξης, ώστε να έχουν την δυνατότητα και οι υπάλληλοι του Δημοσίου να συμπεριλαμβάνονται στους ωφελούμενους σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια επιλογής.

Πηγή:infokids.gr