Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς της Κέρκυρας

Ο  Δήμου Κέρκυρας  γνωστοποιεί      στους Γονείς ή  Κηδεμόνες –  κατοίκους του Δήμου Κέρκυρας – που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπια τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού,  για το σχολικό έτος 2019-2020, τα παρακάτω: Ο Οργανισμός λειτουργεί τους  παρακάτω  Παιδικούς Σταθμούς: •    Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ( Βρέφη από 6 μηνών) , Π. Κωνσταντά  75 […]

Ο  Δήμου Κέρκυρας  γνωστοποιεί      στους Γονείς ή  Κηδεμόνες –  κατοίκους του Δήμου Κέρκυρας – που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπια τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού,  για το σχολικό έτος 2019-2020, τα παρακάτω:

Ο Οργανισμός λειτουργεί τους  παρακάτω  Παιδικούς Σταθμούς:
•    Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός ( Βρέφη από 6 μηνών) , Π. Κωνσταντά  75 –Τηλ.2661037065 Προϊσταμένη :               Κα Μαρίτσα Τζένη
•    Β’ Δημοτικός  Παιδικός Σταθμός ,Ν. Ζαμπέλη 3 –Τηλ.2661024326 Προϊσταμένη :                        Κα Κουρτέση Ευτυχία
•    Γ’  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Ναπολέοντος Ευαγγέλου 27-Τηλ.2661025656  Προϊσταμένη  :Κα Γουλή Ελένη
•    Δ’  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (ΠΡΩΗΝ Π.Ι.Κ.Π.Α.) ,Κολοκοτρώνη 23 –Τηλ.2661038034 Προϊστάμενος: Κος Χριστοδούλου  Ευάγγελος
•    Β΄ Βρεφικός  Σταθμός Κέρκυρας ( Βρέφη από 6 μηνών) , Καββαδά  24-Τηλ.2661048723 Προϊσταμένη:                             Κα .Κορωνάκη Ελένη
•    Α΄ Βρεφικός  Σταθμός Κέρκυρας ( Βρέφη από 8 μηνών) , 4οχλμ Εθν. Λευκίμμης, Θέση Τσάρου-Τηλ.2661046581     Υπεύθυνη:     Κα .Γούλια Μαρία
•    Α’ Δημοτικός Παιδικός  Σταθμός Φαιάκων ,Κάτω Κορακιάνα –Τηλ. 2661093222 Προϊσταμένη:  Κα Παππά Αικατερίνη
•    Β Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  Φαιάκων, Σγουράδες –Τηλ. 2663092192 Προϊσταμένη :  Κα Κούρτογλου Ελένη
•     Βρεφονηπιακός Σταθμός Κορισσίων ( Βρέφη από 6 μηνών) , Περιβόλι –Τηλ. 2662022261  Προϊσταμένη  : Κα Ασπιώτη Μαρία
•     Βρεφονηπιακός Σταθμός Εσπερίων ( Βρέφη από 6 μηνών), Καρουσάδες –Τηλ. 2663031221 Προϊσταμένη : Κα Γκαγκιούζη Παναγιώτα
•    Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός   Λευκιμμαίων,  Μελίκια  Λευκίμμης –Τηλ. 2662023404 Προϊσταμένη: Κα Μπαλού Ελένη
•    Α Βρεφικός Σταθμός  Λευκιμμαίων ( Βρέφη από 8 μηνών), Ριγγλάδες  Λευκίμμης- Τηλ.2662023375 Υπεύθυνη : Κα Δελλή Μαρία
•    Παιδικός Σταθμός  Παρελείων, Μάρμαρο-Τηλ. 2661051370
Υπεύθυνη: κα Ρίγγα Κωνσταντίνα
•    Παιδικός Σταθμός Θιναλλίων, ΣΦΑΚΕΡΑ-τηλ. 2663063884
Υπεύθυνη: κα Σαλβάνου Ελένη
•    Παιδικός Σταθμός Κασσωπαίων, Σινιές-τηλ. 2663081666
Υπεύθυνη: κα Τρύφωνα θεοδώρα
•    Βρεφονηπιακός Σταθμός ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ( βρέφη από 2 μηνών) , ΠΟΝΤΙ –τηλ. 2661056231
Υπεύθυνη: κα Μακρή Ελένη
•    Βρεφονηπιακός Σταθμός  ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ( βρέφη από 8 μηνών),  Αγ. Ματθαίος –               Τηλ. 2661075104 Υπεύθυνη: κα Μπεκάρη Παναγιώτα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Στους  Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν γεννηθεί από  την 1η Ιανουαρίου 2016 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από τους κατά τόπους Δημοτικούς   Σταθμούς  όπου γεωγραφικά ανήκουν και δικαιούνται να γίνει η  εγγραφή ή  η επανεγγραφή του τέκνου τους , καθώς επίσης  και από τα γραφεία του Οργανισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους κατατόπους  παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Από Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 έως και την Παρασκευή  14 Ιουνίου 2019
Καθημερινά από 08:30 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

Οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς θα ελεγχθούν ,   θα αξιολογηθούν και θα μοριοδοτηθούν από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής   βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων σύμφ. με την υπ’αρίθμ.09-02/06-05-2019 απόφαση του Δ.Σ.

Για κάθε ένα από τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων, θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα με την αίτηση επανεγγραφής ή εγγραφής του παιδιού.
Οι αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς απορρίπτονται.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των οριστικών πινάκων  του προγράμματος « Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ, των οποίων οι επιτυχόντες θα προηγηθούν .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

1)Αίτηση
2) Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης  τελευταίου εξαμήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που προσκομιστεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.
2 α) Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού γίνεται δεκτή για τις περιπτώσεις που η αδυναμία προσκόμισης  πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.
2β)  Στις αιτήσεις επανεγγραφής σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές  στην οικογενειακή κατάσταση  αντί για το σχετικό  δικαιολογητικό, απαιτείται  υπεύθυνη  δήλωση του γονέα που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.
3) Βεβαίωση υγείας του παιδιού (το έντυπο  χορηγείται από την Υπηρεσία ), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης  Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης, θα υποβάλλεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους.
5) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
6) Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται με την αίτηση και αφορά πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας των γονέων.
Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση (αφορούν και τους δύο γονείς):
7 α) Για εργαζομένους:
– Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη ότι ο γονέας είναι εργαζόμενος ή πρόκειται να εργαστεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και ένσημα/εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντας έτους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
– Στο Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τα ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ότι πρόκειται να εργαστεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής  του.
7 β) Για ελεύθερους επαγγελματίες:
– Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται: α) Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
– Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
7γ) Για άνεργους γονείς απαιτείται:
Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο του δελτίου ανεργίας σε ισχύ.
8α) Για γονείς με παιδί Αμεα, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα Αμεα, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.
8β) Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργιάς του Παιδικού Σταθμού, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση-έκθεση Ιατρού κατάλληλης ειδικότητας.
9) Για την εγγραφή παιδιού  αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό από τρίτες χώρες, εκτός  των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσης  της.
10) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική  πράξη του αποβιώσαντος  γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.
11) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση  τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
12) Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια  στρατιωτική υπηρεσία.
13)Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση  διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε  αποδεικτικό  έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ