Το φλας-Δημοτικά σχολεία Αγίου Μάρκου και Γουβιών Κέρκυρας

Μια διαθεματική,βιωματική,εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την κυκλοφοριακή αγωγή,με αφορμή την ενότητα 10 του βιβλίου της Γλώσσας της Στ’ Δημοτικού,με τίτλο “Ατυχήματα”.   Related

Μια διαθεματική,βιωματική,εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την κυκλοφοριακή αγωγή,με αφορμή την ενότητα 10 του βιβλίου της Γλώσσας της Στ’ Δημοτικού,με τίτλο “Ατυχήματα”.