Γίνε Εθελοντής – Υποστήριξε έναν φοιτητή με αναπηρία στις σπουδές του

Ποιους αφορά; Φοιτητές με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία, χρόνιες παθήσεις, νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές ή σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, που θα μπορούσαν να επιλυθούν με την υποστήριξη των συμφοιτητών τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να: παρακολουθούν ενεργά τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν εθελοντική υποστήριξη. έχουν καταθέσει το Έντυπο Καταγραφής […]

Ποιους αφορά;

Φοιτητές με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία, χρόνιες παθήσεις, νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές ή σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, που θα μπορούσαν να επιλυθούν με την υποστήριξη των συμφοιτητών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να:

 • παρακολουθούν ενεργά τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν εθελοντική υποστήριξη.
 • έχουν καταθέσει το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών στη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία
 • καταθέσουν αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης της αναπηρίας τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους, εκτός εάν έχουν κάνει εισαγωγή στο ΕΚΠΑ με τον ειδικό νόμο 5% για ΑμεΑ.
 • έχουν συναντήσει τον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός τους και έχουν εξετάσει μαζί του τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις που επιθυμούν να λάβουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Εθελοντές φοιτητές οι οποίοι:

 • επιθυμούν να υποστηρίζουν τους συμφοιτητές τους στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.
 • δέχονται να λάβουν ταχύρρυθμη κατάρτιση από τη Μονάδα Προσβασιμότητας.

Τρόποι υποστήριξης

Η υποστήριξη που λαμβάνει ο κάθε φοιτητής εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας του και από τις εξειδικευμένες ανάγκες του. Οι κατηγορίες υποστήριξης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Συστηματική υποστήριξη, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

 • Υποστήριξη κατά τη μετακίνηση
 • Υποστήριξη στον χειρισμό αντικειμένων (βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων, κ.λπ.)
 • Υποστήριξη στη συγγραφή σημειώσεων (οδηγίες για Word 2003 σε PPT, οδηγίες για Word 2010 σε PDF)
 • Ενημέρωση για ακουστικές ή οπτικές πληροφορίες
 • Υποστήριξη στην μετατροπή σημειώσεων εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική προσβάσιμη μορφή
 • Ενημέρωση για ανακοινώσεις διδασκόντων/εργαστηρίων/γραμματειών
 • Υποστήριξη στη μελέτη
 • Κοινωνικοποίηση στα διαλείμματα

Έκτακτη υποστήριξη, όταν προκύπτει η ανάγκη

 • Συγκέντρωση των συγγραμμάτων από τα σημεία διανομής
 • Υποστήριξη στην παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων (οδηγίες σε PPT)
 • Υποστήριξη στη συγγραφή εργασιών και τον χειρισμό υπολογιστή
 • Υποστήριξη στο διάβασμα για την εξεταστική
 • Εκμάθηση υπολογιστών

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου

 • Υποστήριξη κατά τη μετακίνηση
 • Υποστήριξη στον χειρισμό αντικειμένων (βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων, κ.λπ.)
 • Υποστήριξη ως βοηθός γραφής

Όροι συμμετοχής

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εθελοντικής υποστήριξης ο εθελοντής και ο ΦμεΑ αποδέχονται τους ορισμένους κανόνες και κατανοούν ότι σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς δεν τηρηθεί, η Υπηρεσία Εθελοντισμού έχει το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις, όπως τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα.

Οι όροι συμμετοχής και συνεργασίας υπαγορεύονται στο έγγραφο «Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντισμού».

Δηλώσεις συμμετοχής/περισσότερες πληροφορίες στο email access@uoa.gr ή στο τηλέφωνο 2107275130.


Πηγή: access.uoa.gr