Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων «Σκέφτομαι και Πράττω»

Μάριος Παγκράτης, Ψυχολόγος MSc, Σχολή Γονέων

Το πρόγραμμα «Σκέφτομαι & Πράττω», είναι ένα νέο, μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα επιστημονικά τεκμηριωμένο για την αποτελεσματικότητά του πρόγραμμα Σχολών Γονέων.

 • Απευθύνεται σε όλους τους γονείς του γενικού πληθυσμού με παιδιά ηλικίας 2 – 12 ετών (νηπιακής και παιδικής ηλικίας)
 • Βασικός του στόχος είναι η διαχείριση τωρινών-καθημερινών και η πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων και η προαγωγή της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξη των γονέων και των παιδιών
 • Εμπλουτίζει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των γονέων και τους θωρακίζει με επιπρόσθετες μεθόδους και τεχνικές
 • Είναι απλό και κατανοητό για τους γονείς
 • Είναι δομημένο, οικονομικά πολύ προσιτό και έχει σχεδιαστεί έπειτα από μακροχρόνια έρευνα των βασικών προσδοκιών των γονέων. Σχεδιάστηκε ειδικά για τον ελληνικό πληθυσμό και όπως οι ίδιοι γονείς αξιολογούν, ανταποκρίνεται και καλύπτει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες τους, ενισχύοντας τον αυτοέλεγχο και την αυτοπεποίθησή τους στο γονεϊκό τους ρόλο
 • Διεξάγεται σε ένα κατάλληλο και ευχάριστο περιβάλλον και με τρόπο που διατηρεί την εχεμύθεια και βοηθάει την επικοινωνία των γονέων
 • Δημοσιευμένες μελέτες σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια επαληθεύουν την αποτελεσματικότητά του
 • Άρτια εκπαιδευμένοι συντονιστές, εφαρμόζουν το «Σκέφτομαι & Πράττω» προσφέροντας στους γονείς επιμόρφωση και εξειδίκευση σε επιπρόσθετες γνώσεις, μεθόδους και τεχνικές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Διαπαιδαγώγηση
 • Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης
 • Αντιμετώπιση δυσκολιών στη σχέση του γονέα με το παιδί
 • Κατανόηση και αντιμετώπιση της αρνητικής συμπεριφοράς του παιδιού
 • Επίλυση καθημερινών προβλημάτων
 • Ρεαλιστική αντιμετώπιση του άγχους, της στενοχώριας και του θυμού του γονέα και του παιδιού
 • Έλεγχος των συγκρούσεων

Υπεύθυνος συντονιστής για την Κέρκυρα είναι ο Μάριος Παγκράτης, Ψυχολόγος MSc – Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

 

Rate and write a review

Evgeniou Voulgareos 61
Kerkira 491 31 GR
Get directions