Μεθοδικό – Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Στο φροντιστήριο Μεθοδικό η εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρίζεται από άρτια δομή, οργάνωση και αξιοπιστία.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα, ώστε να προάγονται η συμμετοχή, η συνεργασία και πάνω από όλα η γνώση.

Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ομοιογένεια, προκειμένου να επιτύχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για τον κάθε μαθητή.

Επιδιώκουμε την συνεχή επαφή με τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους, η οποία αξιολογείται με προγραμματισμένα διαγωνίσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επίκεντρο της διδασκαλίας είναι ο μαθητής και στόχος μας η επιτυχία.

Τα Προγράμματα Σπουδών του Φροντιστηρίου Μεθοδικό είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να εξυπηρετούν δύο στόχους :

  • Να εγγυώνται την αποτελεσματική αφομοίωση αλλά και την εντατική επανάληψη της διδακτέας ύλης.

  • Να ανταποκρίνονται με την ευελιξία τους στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή.

Στόχος του φροντιστηρίου Μεθοδικό είναι η απόλυτη επιτυχία των μαθητών μας, ώστε να εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο της πρώτης επιλογής τους. Για να γίνει αυτό, οι έμπειροι καθηγητές μας δημιούργησαν ευέλικτα και αποτελεσματικά προγράμματα σπουδών για κάθε τάξη του Λυκείου.

Rate and write a review