Ονειροχώρα

Παιδικός Σταθμός στην Κέρκυρα

Η Ονειροχώρα είναι παιδικός σταθμός στην Κέρκυρα όπου απασχολεί παιδιά από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Βασική μας επιδίωξη είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού, μέσα σε ένα περιβάλλον που του παρέχει ασφάλεια και προστασία και είναι πλούσιο σε ερεθίσματα και γνώσεις.
Μέσα από την παρατήρηση, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη κατακτούν τη γνώση βιωματικά.

Οι ποικίλες δραστηριότητες που εφαρμόζονται αλλά και η ελεύθερη ενασχόληση στις γωνιές και στον υπαίθριο χώρο του σχολείου, τους δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη μοναδικότητά τους και να αναδείξουν τις κλίσεις τους.

Οι θεματικές ενότητες πηγάζουν μέσα από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ίδιων των παιδιών και προσεγγίζονται διαθεματικά μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Βασικό μας μέλημα επίσης είναι τα παιδιά να εξασκηθούν στη συνεργασία, στην ομαδικότητα και στην υπευθυνότητα.

Όλο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα αυτήν ακριβώς την ανάγκη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας να παίζει, να δημιουργεί, να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει.