Krav Maga IKMF Corfu Greece

Σχολή Πολεμικών Τεχνών

Tο Κραβ Μαγκά είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που διδάσκει πώς να αποφεύγονται, να αντιμετωπίζονται και να ξεπερνιούνται όλων των ειδών οι επιθέσεις και η βία. Προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους στα αντικείμενα της αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, στις ικανότητες της μάχης και της αναμέτρησης, όπως επίσης και στην ικανότητα να υπερασπίζονται άλλους, με έναν μοναδικό και κατανοητό τρόπο διδασκαλιών.

Οι τεχνικές του Κραβ Μαγκά διαφέρουν από αυτές των υπολοίπων πολεμικών τεχνών επειδή πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι μακράν πολύ πιο πρακτικές και εφαρμόσιμες σε αληθινές συνθήκες. Στο Κραβ Μαγκά η εκπαίδευση είναι δομημένη πάνω σε πραγματικά σενάρια επιθέσεων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (στο δρόμο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο χώρο εργασίας κ.ά.) Αυτή η λογική αλλά και η γενική προσέγγιση του Κραβ Μαγκά πηγάζουν από τη μοναδική διδακτική μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό σύστημά του, τα οποία επιτρέπουν στον ασκούμενο να χρησιμοποιεί τα φυσικά του ένστικτα στην αυτοάμυνα.

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

Όλες οι τεχνικές του Κραβ Μαγκά εκτελούνται σύμφωνα με τις βασικές αρχές του:

 • Αποτροπή, αποφυγή, διαφυγή και υπεκφυγή.
 • Ρίψεις και ανατροπές προς όλες τις κατευθύνσεις και γωνίες.
 • Επιθέσεις και αντεπιθέσεις που εκτελούνται από όλες τις θέσεις και τις στάσεις, με όλους τους ρυθμούς και προς όλους τους στόχους, αποστάσεις, μήκη, ύψη, γωνίες και κατευθύνσεις.
 • Χρήση όλων των κοινών αντικειμένων για λόγους άμυνας.
 • Υπεράσπιση από όλες τις άοπλες επιθέσεις: γροθιές, λακτίσματα και κάθε είδους χτυπήματα. Διαφυγές από όλων των ειδών τις λαβές και τα κλειδώματα.
 • Υπεράσπιση από όλες τις ένοπλες επιθέσεις και απειλές από μαχαίρι και κοφτερά αντικείμενα, ραβδιά και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, καθώς και όλα τα πυροβόλα όπλα.
 • Χειρισμός και αντιμετώπιση των παραπάνω επιθέσεων, όταν προέρχονται από όλες τις πιθανές κατευθύνσεις και μέρη. Όταν εκτελούνται από έναν ή πολλαπλούς επιτιθέμενους. Όταν συμβαίνουν σε όλα τα πιθανά μέρη, τις θέσεις και τις στάσεις. Συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων ή των ανοιχτών χώρων, ενός σοκακιού, μιας σκάλας ή ενός αυτοκινήτου. Σε όλα τα είδη εδάφους, στο νερό, όταν υπάρχει ελευθερία ή περιορισμένος χώρος κινήσεων. Ενώ οι αμυνόμενοι είναι σταθεροί ή κινούνται, κάθονται ή είναι όρθιοι είναι ξαπλωμένοι ανάσκελα, στο πλάι ή μπρούμυτα.
 • Φυσικός και νοητικός έλεγχος και αφοπλισμός.
 • Προετοιμασία των εκπαιδευομένων να λειτουργούν σε όλες τις περιστάσεις και τα σενάρια, σε κάθε είδους περιβάλλοντα μάχης και αναμέτρησης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τις προδιαγραφές της εργασίας τους. Το Κραβ Μαγκά προσφέρει ικανότητα και φέρνει τεχνική, τακτική, φυσική και νοητική ανάπτυξη, καθώς και ικανότητα προσαρμογής στην κάθε κατάσταση.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

Το Κραβ Μαγκά χωρίζεται σε πέντε κύριες και πλήρως καθορισμένες κατηγορίες:

 • Πολίτες (Συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση γυναικών και παιδιών από 5 ετών και άνω)
 • Στρατός
 • Αστυνομία
 • Προστασία Σημαντικών Προσώπων
 • Προσαρμοσμένο Κραβ Μαγκά

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

Τα επίπεδα του Κραβ Μαγκά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

 • Τα επίπεδα των Εκπαιδευομένων (Practitioner) (P1-P5).
 • Τα επίπεδα των Αποφοίτων (Graduate) (G1-G5).
 • Τα επίπεδα των Έμπειρων (Expert) (E1-E5).
 • Τα επίπεδα των Αυθεντιών (Master) (M1-M3).

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

 • Αποφυγή τραυματισμών.
 • Ασκήσεις σχεδιασμένες να εκμεταλλεύονται τα φυσικά αντανακλαστικά.
 • Άμυνα και επίθεση στον μικρότερο δυνατό χρόνο.
 • Χρησιμοποίηση των ευάλωτων σημείων του ανθρωπίνου σώματος.
 • Χρησιμοποίηση των φυσικών όπλων του σώματος, καθώς και των συνηθισμένων / κοινών αντικειμένων τα οποία μπορεί να βρεθούν γύρω μας πρόχειρα.
 • Μάχη χωρίς κανόνες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

 • Άμυνα εναντίον λακτισμάτων και γροθιών.
 • Απελευθερώσεις από λαβές κάθε είδους και πνιγμούς.
 • Άμυνα εναντίον μαχαιριών, ροπάλων, κλπ.
 • Άμυνα εναντίον όπλων.
 • Άμυνα εναντίον πολλαπλών αντιπάλων.

ΜΑΧΗ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ

 • Διάφοροι τύποι χτυπημάτων με τα χέρια.
 • Διάφοροι τύποι λακτισμάτων.
 • Μάχη υπό πίεση.
 • Ελεγχόμενη μάχη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 • Εύστροφη χρήση των όπλων, συμπεριλαμβανομένων και των εκρηκτικών.
 • Έλεγχος του αντιπάλου χωρίς πρόκληση βλαβών.
 • Αντιμετώπιση καταστάσεων ομηρίας / τρομοκρατίας.
 • Ασφάλεια σε πτήση ή εν πλω.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Οι μαθητές του Κραβ Μαγκά χρησιμοποιούν τις ίδιες βασικές κινήσεις σε διαφορετικούς συνδυασμούς, για να προφυλαχθούν από βίαιες επιθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε κάθε κατάσταση και να βελτιώνονται συνεχώς, ένα σημαντικό και μοναδικό χαρακτηριστικό αυτού του στυλ.

Φυσικά, αυτό απαιτεί το να χρησιμοποιεί κανείς το μυαλό, τουλάχιστον τόσο όσο και το σώμα και έτσι το Κραβ Μαγκά βοηθά επίσης στην πρόοδο της σκέψης, σε συνδυασμό με τη φυσική αντίδραση.

AΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Η ικανότητα προσαρμογής σε κάθε κατάσταση επιτρέπει επίσης και την κατανόηση και χρησιμοποίηση των φυσικών ικανοτήτων και περιορισμών του καθενός. Δεν μπορούν όλοι να σηκώσουν το πόδι τους σε μία γωνία 180 μοιρών και γι’ αυτό το σύστημα εστιάζεται στον μέσο όρο ανθρώπων. Οι μαθητές διδάσκονται μία ποικιλία από πιθανές αμυντικές αντιδράσεις για κάθε πιθανή κατάσταση επίθεσης, χτίζοντας επάνω σε ένα αληθινό πλαίσιο χρήσιμων τεχνικών. Έτσι ενθαρρύνονται να κάνουν χρήση των αντιδράσεων που είναι κατάλληλες για τις ικανότητές τους.

Αυτό επιτρέπει στον μαθητή να αναπτύξει ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης στις ικανότητές του.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επειδή η φυσική κατάσταση είναι στενά συνδεδεμένη με το Κραβ Μαγκά, η προπόνηση περιλαμβάνει έναν αριθμό από καρδιαγγειακές και ενδυναμωτικές ασκήσεις γυμναστικής, καθώς και ασκήσεις για την απόκτηση ελαστικότητας. Έμφαση δίνεται σε ταχύτητα, αντοχή, ακρίβεια και συγχρονισμό, ειδικά όταν πρόκειται για εντατική εκπαίδευση στο Κραβ Μαγκά.

Το Κραβ Μαγκά είναι ένα στυλ το οποίο ευνοεί το άτομο το οποίο αναζητά τη σοβαρή εκπαίδευση στην αυτοάμυνα αλλά και τον ενασκούμενο που θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στον τομέα των πολεμικών τεχνών. Το συμπέρασμα είναι ότι τελικά έχουμε να κάνουμε με ένα στυλ το οποίο αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματικό απέναντι σε κάθε τύπο επίθεσης.

ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το Κραβ Μαγκά για Παιδιά (συνήθως αναφέρεται ως Kid Krav) εξελίχτηκε από την IKMF ως τμήμα των λύσεων αυτοάμυνας οι οποίες δημιουργήθηκαν για τους διάφορους τομείς του Κραβ Μαγκά για Πολίτες.

Χωρίζεται σε τρεις ηλικιακές ομάδες. Το kiddy krav maga για ηλικίες από 5 – 7 ετών. Το kids Krav maga για ηλικίες από 8 – 10 ετών και το junior krav maga για παιδιά από 11 – 14 ετών.

Η παιδική αυτοάμυνα καθιστά ικανά τα παιδιά, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, να μάθουν τεχνικές αυτοάμυνας προσεκτικά προσαρμοσμένες ώστε να ταιριάζουν με την ηλικία, καθώς και τις φυσικές και πνευματικές τους ικανότητες.

Μέσω της εξάσκησης στο Κραβ Μαγκά τα παιδιά διδάσκονται πώς να αναγνωρίζουν συνηθισμένες απειλές, όπως παλληκαράδες (bullies) και απαγωγείς. Η εξάσκηση στοχεύει επίσης στο να βελτιώσει  την αυτοεκτίμησή τους, να χτίσει αυτοπεποίθηση, σεβασμό και πειθαρχία. Οι μέθοδοι του Κραβ Μαγκά για παιδιά της IKMF, ειδικά στις νεώτερες ηλικίες, διδάσκονται στα παιδιά κυρίως μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια βοηθούν τα παιδιά να αναπτύσσουν τον συντονισμό των μελών του σώματός τους, να ακολουθούν οδηγίες και να βελτιώνουν την αυτοπεποίθησή τους. Μέσω των παιχνιδιών αυτών τα παιδιά μαθαίνουν πώς να αποφεύγουν τις επιθέσεις και πώς να αμύνονται όταν αυτό είναι απαραίτητο, με τελικό σκοπό τη διαφυγή. Το Κραβ Μαγκά για παιδιά ανοιχτά και με προσοχή εξηγεί στα παιδιά σενάρια επιθέσεων τις οποίες είναι πιθανόν να δεχτούν, τη διαφορά μεταξύ του να υποστούν τις ενοχλήσεις ενός παλληκαρά συμμαθητή τους ή ενός αγνώστου ενήλικα, τις επιλογές τους καθώς και το ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή τους αναλογικά σε κάθε περίπτωση κ.α.

Τα παιδιά τα οποία εξασκούνται στο Κραβ Μαγκά διδάσκονται πώς  να δεσμεύονται σε έναν στόχο και αποκτούν υπομονή, επιμονή και αντοχή. Διδάσκονται πώς να εκτιμούν και να είναι υπερήφανα για τις κατακτήσεις τους όταν μαθαίνουν μία καινούργια τεχνική ή περνούν τις εξετάσεις επιπέδων τους.

Αποκτούν μία χειροπιαστή αίσθηση του μονοπατιού το οποίο βαδίζουν και της προόδου τους και συνειδητοποιούν ότι κανένας στόχος δεν είναι ακατόρθωτος. Στη διαδικασία αυτή κάνουν επίσης και μία καταπληκτική και ειδικά σχεδιασμένη για την ηλικία τους γυμναστική!

ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Προκειμένου ένας εκπαιδευτής της IKMF να πιστοποιηθεί στη διδασκαλία για παιδιά, θα πρέπει πρώτα να περάσει το Σχολείο Εκπαιδευτών για Παιδιά (KIC).

Όπως και με τις υπόλοιπες εξειδικευμένες ομάδες οι οποίες έχουν τα ειδικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ανάγκες και μοναδικές υποκατηγορίες, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά στον κόσμο του Κραβ Μαγκά. Αυτό συμβαίνει διότι:

 • Τα παιδιά έχουν ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
 • Μπορούμε να κατατάξουμε τις απειλές που μπορεί να δεχτούν σε ειδικές ομάδες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους θεωρούμε τα παιδιά ως ειδική κατηγορία είναι η έλλειψη εμπειρίας τους, η μικρή τους σωματική διάπλαση, η ανατομία τους και ο ευαίσθητος ψυχικός τους κόσμος.

ΑΠΕΙΛΕΣ

Μπορούμε να κατατάξουμε τις απειλές τις οποίες είναι πιθανόν να κληθεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί σε τρεις κατηγορίες:

 • Κινδύνους από το περιβάλλον τους.
 • Κινδύνους κατά της ζωής τους από ενήλικες.
 • Αντιμετώπιση ενδοσχολικών απειλών, επιθέσεων ή καυγάδων με συμμαθητές τους ή άλλα παιδιά.

Στη δεκαετία του 1990, όταν ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν, πληροφορήθηκε ότι κακοποιά στοιχεία σχεδίαζαν να επιτεθούν σε παιδιά στα σχολεία, ζήτησε από τους επικεφαλής  του Υπουργείου Παιδείας «να δώσουν στα παιδιά ραβδιά». «Αλλά, αν δώσουμε στα παιδιά ραβδιά οι δάσκαλοι θα φύγουν τρέχοντας», απάντησαν οι υπεύθυνοι, «μάλλον είναι καλύτερα να διδάξουμε στα παιδιά αυτοάμυνα».

Τότε, ο Δήμαρχος τους Τελ Αβίβ αποφάσισε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία της αυτοάμυνας στα παιδιά, το οποίο σήμερα έχει εξελιχθεί σε μία πολύ καλή μέθοδο μείωσης της ενδοσχολικής βίας αλλά και εκπαίδευσης των παιδιών στην προσπάθειά τους να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι!

Rate and write a review