Ποιο στυλ μάθησης ταιριάζει στο παιδί μου; Πώς μαθαίνει πιο εύκολα;

Το κάθε παιδί αποτελεί μία ξεχωριστή προσωπικότητα, με τις δικές της ιδιαιτερότητες, τα μοναδικά της ενδιαφέροντα και κίνητρα και το δικό της στυλ μάθησης. Δεδομένου ότι η διαδικασία της μάθησης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία το κάθε παιδί έχει τον δικό του τύπο μάθησης, με τον οποίον αποκωδικοποιεί, κατανοεί, επεξεργάζεται και αποστηθίζει τις πληροφορίες με διαφορετικό […]

Το κάθε παιδί αποτελεί μία ξεχωριστή προσωπικότητα, με τις δικές της ιδιαιτερότητες, τα μοναδικά της ενδιαφέροντα και κίνητρα και το δικό της στυλ μάθησης. Δεδομένου ότι η διαδικασία της μάθησης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία το κάθε παιδί έχει τον δικό του τύπο μάθησης, με τον οποίον αποκωδικοποιεί, κατανοεί, επεξεργάζεται και αποστηθίζει τις πληροφορίες με διαφορετικό ρυθμό και τρόπο. Κατανοώντας τον τρόπο μάθησης ενός παιδιού η μάθηση μπορεί να αποβεί ευχάριστη, αποτελεσματικότερη και οι μαθησιακοί στόχοι να κατακτηθούν με λειτουργικό τρόπο σε σύντομο χρονικό διάστημα!

Οι έρευνες έχουν καταδείξει διάφορους τύπους μάθησης, οι οποίοι ανάλογα με τις προτιμήσεις του παιδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά κατά τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων. Οι επιστήμονες διαχωρίζουν τον μαθησιακό τύπο των ανθρώπων σε τρεις κατηγορίες: τον οπτικό, τον ακουστικό και τον κιναισθητικό ή απτικό τύπο.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα παιδιά, τα οποία ανήκουν στον οπτικό τύπο μάθησης μαθαίνουν καλύτερα όταν οι πληροφορίες τους παρέχονται μέσω οπτικών ερεθισμάτων. Οποιαδήποτε νέα γνώση προσλαμβάνεται μέσω της όρασης, τη μαθαίνουν καλύτερα. Ανακαλούν ευκολότερα οπτικά ερεθίσματα, κίνηση, χρώμα, σχήμα, μέγεθος. Η πλειοψηφία των οπτικών τύπων χαρακτηρίζονται για το καλό οπτικοκινητικό τους συντονισμό. Τα εν λόγω παιδιά προτιμούν να κοιτούν τις εικόνες στα βιβλία, να κατασκευάζουν παζλ, να κόβουν και να κολλάνε αντικείμενα, μαθαίνουν εύκολα να ζωγραφίζουν και να γράφουν, αποστηθίζουν λέξεις ολικά, αρέσκονται στα επιτραπέζια παιχνίδια, τη χειροτεχνία και γενικά προτιμούν οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί τη χρήση χεριού – ματιού.

Επιπλέον, μαθαίνουν ευκολότερα μέσω της οπτικής αναπαράστασης των πληροφοριών π.χ. σε μορφή διαγραμμάτων και μέσω των περιγραφών. Οι γονείς μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να υπογραμμίζουν με διαφορετικά χρώματα και να γράφουν τις βασικές έννοιες που συναντούν στα κείμενα και να αξιοποιούν σχεδιαγράμματα και εννοιολογικούς χάρτες για την ευκολότερη ανάκληση πολυσύνθετων πληροφοριών.

Τα παιδιά, τα οποία ανήκουν στον ακουστικό τύπο μάθησης μαθαίνουν καλύτερα όταν οι πληροφορίες τους παρέχονται μέσω ακουστικών ερεθισμάτων καθώς μαθαίνουν ευκολότερα μέσω της ακοής. Οι ακουστικοί τύποι συνήθως αναπτύσσουν νωρίς το λόγο τους, μιλούν καθαρά και με ακρίβεια, έχουν πλούσιο λεξιλόγιο και τους αρέσει η μουσική και η μίμηση ήχων.

Οι ακουστικοί τύποι μαθαίνουν καλύτερα σε ήσυχο περιβάλλον και μέσω της συζήτησης. Επίσης, απομνημονεύουν ευκολότερα νέες γνώσεις μέσω της ηχογράφησης των μαθημάτων και τη χρήση ηχητικών βοηθημάτων.

Τα παιδιά, τα οποία ανήκουν στο κιναισθητικό ή απτικό τύπο μάθησης μαθαίνουν καλύτερα μέσω της αφής, της κίνησης, του αγγίγματος. Διακρίνονται για τον καλό συντονισμό και τη καλή αίσθηση του χώρου. Όμως εξαιτίας της υπερκινητικότητάς τους έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Επιθυμούν την άθληση και τις πολεμικές τέχνες, είναι ανυπόμονοι και θυμώνουν εύκολα.

Κατά τη μελέτη των μαθημάτων τους είναι καλό να υπάρχουν μικρά ενδιάμεσα διαλείμματα, να μασούν τσίχλα και να απασχολούν τα χέρια τους κρατώντας ένα αντικείμενο, ώστε να μπορέσουν να συγκεντρωθούν στη μελέτη τους. Κατακτούν πιο εύκολα τις νέες γνώσεις όταν συμμετέχουν ενεργά σε project, κολλάζ, πειράματα ή και εικαστικές εργασίες.

Όλοι μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο και μέσω της παρατήρησης μπορούμε να τον ανακαλύψουμε και να ενισχύσουμε τα κίνητρα των παιδιών μας για μάθηση.

της Μαρίας Κώστα Ζώτου, Ειδική Παιδαγωγός, MSc

 με Εξειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

www.dialogoutexni.gr