Τα μωρά μαθαίνουν το μεγαλύτερο μέρος του λεξιλογίου τους από τους πατεράδες τους

Μια μελέτη από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Fudan στη Σαγκάη ίσως έχει επιλύσει κάπως το αίνιγμα της γλώσσας στα μωρά, διαχωρίζοντας τη «πατρική γλώσσα» από τη «μητρική γλώσσα».   Οι περισσότεροι θα συμπεράνουν ότι ο όρος «μητρική γλώσσα», συνήθως ορίζεται η γλώσσα που αρχίζουμε να μιλάμε πρώτα, και ότι η απόκτηση της γλώσσας στα παιδιά […]

Μια μελέτη από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Fudan στη Σαγκάη ίσως έχει επιλύσει κάπως το αίνιγμα της γλώσσας στα μωρά, διαχωρίζοντας τη «πατρική γλώσσα» από τη «μητρική γλώσσα».

 

Οι περισσότεροι θα συμπεράνουν ότι ο όρος «μητρική γλώσσα», συνήθως ορίζεται η γλώσσα που αρχίζουμε να μιλάμε πρώτα, και ότι η απόκτηση της γλώσσας στα παιδιά είναι ως επί το πλείστον μητρικές, αλλά αυτό θα μπορούσε να ανατραπεί κατά κάποιο τρόπο.

Μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Menghan Zhang στο Εργαστήριο Σύγχρονης Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Fudan ανακάλυψε κάνοντας μια μελέτη ότι στην πραγματικότητα και οι δύο γονείς έχουν επιρροή στην απόκτηση γλωσσών στα παιδιά.

Η Estella Poloni, η οποία ηγήθηκε της έρευνας, διαπίστωσε ότι οι γλωσσικές παραλλαγές που συσχετίζονται με το χρωμόσωμα Y, μεταβιβάστηκαν από τον πατέρα και δεν είχαν καμία αντιστοιχία με το μιτοχονδριακό DNA, που μεταβιβάστηκε μόνο από τη μητέρα.

Ωστόσο, ο όρος «μητρική γλώσσα» δεν είναι μια ονομασία που δόθηκε από λάθος. Οι μητέρες έχουν μεγάλη επιρροή σχετικά με το πώς τα βρέφη κατακτούν τη γλώσσα.

Τα παιδιά γενικά τείνουν να περνούν περισσότερο χρόνο με τις μητέρες τους παρά με τους πατεράδες τους μέχρι να φτάσουν στην εφηβεία, μάλιστα αρχίζουν να μαθαίνουν την «μητρική τους γλώσσα» προτού γεννηθούν ακόμη.

Με αυτό το σημείο, είναι ήδη σε θέση να διακρίνουν μεταξύ της μητρικής τους γλώσσας και μιας ξένης γλώσσας και μπορούν να αναγνωρίσουν 800 λέξεις. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δίγλωσσα μωρά αναγνωρίζουν γρήγορα τους ήχους δύο διαφορετικών γλωσσών.

Ουσιαστικά, η μητέρα όχι μόνο μεταδίδει λόγο, επικοινωνεί επίσης τις παραδόσεις, τις συμπεριφορές, τις ευθύνες και τα πάντα από τα οποία μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι ένας πολιτισμός περιλαμβάνεται. Στην ουσία, μια μητέρα μαθαίνει στο παιδί της όχι μόνο μια γλώσσα αλλά και έναν ολόκληρο πολιτισμό.

Για να λύσει το αίνιγμα του αν η γλώσσα μεταβιβάζεται από τη μητέρα ή τον πατέρα, η ομάδα του Ζανγκ διεξήγαγε μια γενετική-γλωσσική μελέτη 34 σύγχρονων ινδοευρωπαϊκών πληθυσμών, εστιάζοντας στους αντίστοιχους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ του λεξιλογίου και του πατρικού Υ χρωμοσώματος, και τα μητρικά μιτοχονδριακά γονίδια.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες, οι ερευνητές χαρακτήρισαν ξεχωριστά τις γλώσσες που βασίζονται σε λεξικολογικά (λεξιλόγιο) και φωνολογικά (ήχος) συστήματα.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Ζανγκ, ενώ εξομοιώνουμε την προφορά και τον ήχο από τις μητέρες μας, αποκτάμε το λεξιλόγιό μας από τους πατεράδες μας – μια διαπίστωση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ιδέες που είχαμε προηγουμένως για την απόκτηση γλωσσών.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν ισχυροί δεσμοί μεταξύ πατρικών γονιδίων και λεξικολογικών χαρακτηριστικών και, παρομοίως, ότι υπήρχε σταθερή συσχέτιση μεταξύ μητρικών γονιδίων και φωνητικών χαρακτηριστικών.

Πηγή:baby.gr